Home

Digitalna štampa velikog formata.

Vrijeme je pokazalo da ova krilatica nosi istinitu poruku. Zaista, za razliku od malih, velike reklame ostavljaju dubok utisak. Što je reklama dimenziono veća, to na posmatrača ostavlja moćniji dojam. U podsvijesti, ljudi poštuju veličinu. Ova zakonitost je dovela štampu velikih formata u marketing. Pojavom novih - digitalnih "ink jet" tehnologija, veliki formati su postali dostupni i malima. Danas, svaka značajnija manifestacija, sportski događaj ili reklamna kampanja podrazumijeva printanje bannera, jumbo-plakata, billboarda, roll-up-ova i sl.

Ono što Vam mi u ovom domenu možemo ponuditi je: super-precizan i kvalitetan otisak, do 50 m2 na dan, do širine 1,60 m, beskonačne dužine.

Na medije: papir, foliju, baner, Canvas-umjetničko platno.

Sva štampa se vrši na visokokvalitetnom, mikro-solventnom printeru Mimaki CJV30-160. Postojanost boja na UV zračenje se dodatno vrši laminacijom ili hladnom plastifikacijom.

Provjerite: digitalna štampa na velike formate pruža velike mogućnosti! Na papir se obično štampaju veći plakati, arhitektonski nacrti, šabloni, privremene reklamne poruke ... Štampa na foliju ima najveću primjenu, a to su obično: reklamne PVC naljepnice, full color: oslikavanje izloga, fasada i vozila, zatim izrada raznih reklamnih panoa, tabli i fotografija, pa čak i PVC etiketa za obilježavanje proizvoda.

Banneri spadaju u kategoriju najjednostavnijih, a ujedno i najefektnijih medija za velike reklamne kampanje. Obično se štampaju u formatima 2 x 1 m, 3 x 1,2m ili 5 x 1,60 m, a nerijetko se štampaju i u dimenzijama 7 x 0,80 m za transparente koji se montiraju iznad ceste. Od istog materijala se prave i samostojeći panoi - RollUp - ovi, koji su nezaobilazni na sajmovima, seminarima i sl.